This is a message with a hyperlink and text...
This is a message with a hyperlink and text...
This is a message with a hyperlink and text...
This is a message with a hyperlink and text...

Genel Hüküm ve Koşullar
Tüketiciler, websitenin hizmetlerinden yararlanırken, kendi hesaplarını oluştururken veya sipariş verirken, işbu websitesinde yer alan sözleşme kapsamında tüm bilgilendirme aşamalarına, websitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükte bulunan mevzuata ve ayrıca genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşmenin konusu, 90 Square Meters ile Tüketiciler arasında, websitesi aracılığı ile koordinasyon ve bağlantının kurulması, Tüketicilerin kayıtlarının saklanması ve kendi hesaplarını oluşturabilmesi, ürünlerin / tasarımların online satışının sağlanması olup, ürünlerin/ tasarımların satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Fikir ve sanat Eserleri Kanunu, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini ile ilgilidir.
 
90 Square Meters websitesinden alışveriş yapabilmek için; öncelikle reşit olmak, (reşit olmayan Tüketiciler tarafından yapılan alışverişlerde veli veya vasisinin onayının alındığı kabul olunur, veli veya vasilerin kredi kartı ve özel bilgilerini saklama yükümlülükleri kendilerine ait olup, 90 Square Meters'ın hukuki veya cezai herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 90SQM, Müşterinin sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı 90SQM hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir), Tüketicilerden istenilen kimlik  ve kredi kartı bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak beyan etmek, 90 Square Meters tarafından online alışveriş yapması süreli veya süresiz olarak yasaklanmış Tüketiciler arasında olmamak ve işbu websitesinde Sözleşme kapsamında yer alan Gizlilik Politikası & Çerezler - Gönderim Teslimat Bilgileri - Genel Hüküm ve Koşullar - Ödeme & Vergi aşamalarını okumuş, bilgi edinmiş ve kabul etmiş* olmak gerekmektedir. 
            *90 Square Meters'dan alışveriş yapan - sipariş veren her Tüketicinin işbu bilgilendirme aşamalarını okumak suretiyle alışveriş yaptığı kabul edilmekte olup, 90 Square Meters'ın, bu bilgilendirmeleri okumadan alışveriş yapan Tüketiciler ile ilgili herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
İş bu Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi Tüketicilerin sorumluluğundadır. İşbu Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra websitesinin kullanılmaya devam edilmesi veya herhalükarda değişiklik yapıldığı tarihten sonra verilen her sipariş değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.
WebSitemizde verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilenmesi durumunda, Tüketicilerin hesapları veya siparişleri 90SQM takdirinde olmak üzere bildirimde bulunmaksızın geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Hesapların, 90SQM tarafından sona erdirilmesi halinde Tüketiciler, Site hizmetlerinden yararlanamayacaklarını ve bu hususta 90SQM'den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.
Müşteriler ve 90SQM, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik, vekalet veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.
Müşteri, www.90sqm.com.tr websitesinin, web-mağazanın, 90 Square Meters, 90 metrekare reklam tekstil sanayi ve ticaret anonim şirketi. 'nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve kargo masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, "ayıplı mala ilişkin iade", “iade” ve "değişim" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

1. Sipariş

1.1 Müşterilerin, Web-mağazası üzerinden hesap oluştururken veya ürün siparişi verirken, işbu sözleşme ve bilgilendirme aşamalarını okuyup, onayladıkları kabul edilir.
1.2 90SQM stoklarda bulunan ürünlerin son durum bilgilerini mümkün olduğunca güncellemeye çalışmaktadır. Ancak web-mağazasında siparişi onaylanan ürünlerin sipariş verildiği tarih ve saatte, stoklardaki mevcut durumu değişmiş veya ürünler tükenmiş olabilir. Bu hususta Müşteriler, 90SQM'den herhangi bir hak veya tazminat talep etmemeyi, 90 SQM'nin herhangi hukuki veya cezai bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
Bunun yanında 90 SQM , siparişi verilen ürünlerin stoklarda tükenmiş veya ürünün tedarik durumu ile ilgili, 10  (on) işgünü içerisinde teyit ve bilgi vereceğini, eğer ürün tükenmiş ve ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir  ve yeni tarih bildirilir, işbu siparişi iptal etme hakkını veya siparişin başka bir ürün ile değiştirilmesi hususunda Müşteri'yi bilgilendireceğeini taahhüt eder. 
Sipariş verilen ancak stoklarda tükenen ürün ilgili 90SQM tarafından bilgi verilmesinden sonra, Müşteri bu ürünü stoklarda mevcut başka bir ürün ile değiştirme hakkını kullanmış ise 90SQM işbu yeni siparişi 7 (yedi) işgünü içerisinde, Uluslararası yollamak için ise 10 (on) iş günü içinde Müşterinin bildirmiş olduğu adrese ....... kargo yolu ile yollayacağını kabul ve taahhüt eder.
Veya stoklarda tükenmiş olan ürünün mağazaya gelecek olan yeni ürün siparişinde mevcut olması durumunda Müşteri yeni sipariş tarihini bekleme hakkını kullanmış ise 90SQM yeni ürünlerin mağazaya teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) işgünü içinde, Uluslararası yollamak için ise 10 (on) iş günü içinde Müşterinin bildirmiş olduğu adrese ....... kargo yolu ile yollayacağını kabul ve taahhüt eder.
Siparişi verilen ürünün stoklarda bulunmaması hususunda Müşteri, işbu siparişi iptal etme hakkını kullanmış ise web-mağazası üzerinden tahsil edilen ürün bedeli 30 gün içerisinde ödemenin yapıldığı şekilde iade edilecektir. Böyle bir durumda Müşterinin, 90SQM veya web-mağazasından ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
1.4 90SQM, web-mağazasında mevcut ürünlerin fiyat değişiklikleri ve düzenlemeleri hakkını saklı tutar ve gerekli gördüğü zamanlarda ürünlerin fiyatlarında değişiklik ve uyarlama yaparak bu bilgileri güncelleme konusunda tek yetkilidir. 
web-mağazamızda ürünlerin dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarında veya maddi hatalarda 90SQM Ortakent mahallesi kongre sokak no:11 bodrum-muğla adresinde mevcut olan şirket defter ve kendi liste kayıtları geçerlidir.Yapılan maddi fiyat hataları, 90SQM tarafından ivedilikle değiştirilecek olup, verilen sipariş, doğru fiyat üzerinden tahsil edilip faturalandırılacaktır.
1.4 Gecikme yaşanan teslimatlarda, işbu gecikme 90SQM 'den kaynaklanıyor ise Müşterilerin, verdikleri siparişi iptal etme hakkı saklıdır.
2 Ödeme
2.1. Tüketiciler, www.90sqm.com.tr websitesinde satışa sunulan ürünlerin sipariş verilmesi, alış ve satışı ile ilgili işlemlerde 90 Square Meters tarafından sunulmuş olan ödeme seçenekleri ve ödeme sistemine uymak zorundadırlar. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ya da banka havalesinin web-mağazası üzerinden 90SQM banka hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır
2.2 Web-mağazası üzerinden verilen siparişlerin ödemeleri PayPal, VISA, MasterCard ve iDeal ile yapılabilecektir.
2.3 Müşterilere, sipariş onaylandığında, siparişini verdikleri ürünün ödeme bilgileri bildirilecektir.
2.4 Web-mağazası üzerinden verilen siparişlerle ilgili bilgi edinmek ve soru sormak isteyen Müşteriler, verdikleri siparişte kayıtlı isim, sipariş numarası ve satın alınan ürün bilgileri ibraz etmek suretiyle  https://bdr.90sqm.com/index.php?route=information/contact adresi üzerinden 90SQM ile iletişime geçildiği takdirde gerekli bilgiler 3 (üç) iş günü içerisinde Müşterilere ulaştırılacaktır. 
2.5 90SQM ve web-mağazası kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri’den kredi kartı doğrulatma işleminin yapılmasını isteyebilir. Müşteri kredi kartı güvenliği için 90SQM ve web-mağazası tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. 90SQM ve web-mağazası hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir, yasal takip yaptırabilir.
2.6 Ürünün tesliminden sonra Müşteriye ait kredi kartı, herhangi bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu, ürün bedelini 90SQM'ye ödemez ise, Müşterinin kendisine teslim edilmiş ürünü, 10 gün içinde 90SQM'ye geri göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda bütün kargo giderleri Müşteriye aittir.
2.7 Müşterinin kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih ettiği durumda, faiz, temerrüt faizi ve Bankacılık Kanunu'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca uygulanacak ilgili hükümlerin kendisi ve banka arasında akdedilmiş Kredi Kartı Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını kabul eder.
 
3 Gönderim ve Teslimat
3.1 Türkiye hudutları içinde yapılacak bütün gönderimlerde .... kargo şirketi ile çalışılmaktadır. Yurt dışına yapılacak gönderimlerde ise ... kargo şirketi tarafından teslimatlar yapılacaktır.
3.2 Kargo ücretleri 4 kategoridedir, bunlar; Türkiye, Avrupa, Amerika ve Dünya çapında teslimatlardır. Teslimat süresi tamamen Müşterinin hangi şehirden veya ülkeden sipariş verdiğine bağlı olarak değişmektedir. 
3.3 Kargo ücretleri sipariş edilen ürünün ağırlığı ve lokasyonuna göre değişiklik göstermektedir. 90SQM uyguladığı politika ile kargo ücretlerini en düşük meblağda tutmaya ve sipariş tutarını fazla arttırmamaya çalışmakta olup bu hususta kargo şirketleriyle işbirliğinde çalışmaktadır.
3.3 Uluslararası siparişlerde gümrük vegileri ve satış sebebiyle ödenen vergiler iade edilmeyecektir.


4 Teslimat Bilgisi
4.1 Siparişi verilen ürünler, 90SQM stoklarından çıktıktan sonra, ....kargo şirketi tarafından, Müşteriler tarafından sipariş formunda bildirilen e-mail adresine sevkiyat numarası bildirilecektir. Bu hususta Müşteriler tarafından ibraz edilen yanlış e-posta adreslerine giden e-postalar hususunda 90 SQM'nin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur. Kargo sevkiyat numarası bildirim sistemi henüz otomatik olarak çalışmadığından, herhangi bir e-posta bildirimi almayan Müşteriler, müşteri hizmetleriyle iletişim kurmak suretiyle bilgi edinebileceklerdir. Satın alınan ürünün kargoya verildiği günden, bir sonraki iş gününden itibaren www.90sqm.com adresinden teslimatla ilgili bilgilere ulaşılabilecektir. Yurtdışına gönderilen siparişlerde ise e-posta adresinize gelen takip kodu ile www.90sqm.com adresinden teslimatla ilgili bilgilere ulaşılabilecektir.
5 Ürün Kalitesi – Ayıplı Mallar
5.1 Web-mağazası ve galerimizde mevcut fotoğraflar 90SQM tarafından dikkat ve titizlikle çekilmiş olup Müşterilere, ürünlerin her bir detayını gösterir niteliktedir. 90SQM'nin hedefi bu fotoğraflarda ürünlerin en iyi şekilde sergilenmesidir. Müşteriler, satın almış oldukları ürünlerde herhangi bir ayıbın bulunması veya web-mağazasında mevcut fotoğraflardan farklı olması durumunda, ürünün teslim tarihinden itibaren 2 gün içinde 90SQM ile iletişime geçeceklerini ve teslim alınan ürünün fotoğraflarının bodrum@290sqm.com. adresine göndereceklerini kabul ederler. 90SQM işbu ayıplı mal ile ilgili bildirimin kendisine ulaştığı günden itibaren 3 iş günü içinde Müşteri ile irtibata geçecektir. 
5.2 90 SQM Müşteriler tarafından kullanılmamış, etiketi üzerinde ve ambalajı tahrip edilmemiş olan ayıplı mal ile ilgili olarak mümkün ise tadilat veya ürünün ücretsiz onarımını gerçekleştirecektir. Bunlar mümkün değilse, aynı ürünün ayıpsız misliyle değiştirilmesi sağlanacaktır. Eğer bu iki durumda mümkün değilse Müşterilere ayıp oranında bedel iadesi yapılacaktır.

5.3 Ayıplı ürün 90SQM'ye ulaştıktan ve ayıp tespit edildikten sonra Müşteri bilgilendirilecek ve yeni ürün geri gönderim kargo ücreti ödenmiş olarak veya ürün iadesi durumunda, ürün bedeli geri gönderim ücreti ile birlikte Müşteriye ödemesi yapılacaktır.
5.4 Ayıplı ürün iadesi, iptal, ödeme – geri ödeme gibi tüm hususlarda ilgili yazılım ve web-mağazası üzerinden yapılacak olup Müşteri ve ilgili banka arasında mevcut kredi kartı sözleşmesi hususunda yürülükte bulunan mevzuat ve Bankacılık Kanunu uyarınca gerçekleştirilecektir. 
5.5 Müşterinin ayıplı malın için iade hakkını kullandığı durumlarda, ürün iadesi tamamlanıp, ürün 90SQM'ye teslim edilmeden yapılan ödeme Müşteriye iade edilmeyecektir. İşbu ürün taksit ile alınmış ise, geri iade aynı şekilde Müşteri hesabına yine taksitli olarak banka tarafından ödenecektir. Yapılacak olan taksitli iade tutar hususunda 90SQM'nin herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
6. 90 Square Meters Ürün İade Usulü;
6.1 Web-mağazasında mevcut ve uluslararası siparişler, özel siparişler, hediye paketlerine yönelik bütün ürünler, çoraplar, kokular, mumlar ve hatta dergiler online olarak satılmaktadır. 90SQM, herhangi bir fiyat ayarlaması veya fiyat eşleştirmesine dair politika uygulamamaktadır. Müşteriler sipariş ettikleri, ürünü paketini açıp ürünü kontrol etmek, ancak hiç bir şekilde kullanmamış olmak suretiyle iade edebilirler. 
Müşteriler iade etmek istenilen ürünü teslim aldıkları tarihten itibaren 7 gün içinde kullanılmamış ürün, ürünleri tahrip etmeden, tekrar satılabilirliğini bozmadan, orjinal ambalajı, etiketi, paketlemesi, fatura aslını ve irsaliyesi ile müşteriye verilen iade izin numarasıyla birlikte hiçbir değişikliğe uğramamış olarak 90SQM'ye teslim etmekle yükümlüdürler. Müşteriler, iade etmek veya değiştirmek istedikleri üründen, ürünün geri 90SQM'ye teslim edileceği tarihe kadar sorumludurlar. Müşteriler, 90SQM tarafından teslimatla ilgili takibin yapılabilmesi için, kargodan verilen sevkiyat numarasını bildirmek koşulu ile ürünü geri göndereceklerini kabul ve taahhüt ederler. 
Müşteri, 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının ürün ile Müşteriye ibraz edilen 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalamak suretiyle bir nüshasını ürün ile birlikte 90SQM adresine göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutacağını, iade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedelini karşılayacağını beyan, kabul ve taahüt eder.
İade edilecek ürünle ilgili olarak iade izin numarası almak için Müşterilerin https://bdr.290sqm.com/index.php?route=account/return/add adresindeki formu doldurmaları gerekmekte olup 90sqm.com.tr / 90 square meters'e iade edilecek ürünün geri gönderim kargo ücretinden sorumlu olmayacaktır.
6.2 İade Usulunde Gerekenler;
İade edilen veya değiştirilmek istenen ürünün iade şartlarına ve standartlarına uymaması durumunda, 90SQM'nin, iade talebini reddetme hakkı saklıdır.  Ürünlerin iadesi ve değişiminde, ürünün orjinal ambalajında ve ürün ile birlikte teslim edilmiş olan kemer, ayakkabı kutusu, orjinallik kartları, çantaların içinde bulunduğu torbalar gibi eşyaların da 90SQM'ye ürün ile birlikte geri teslim edilmiş olması gerekmektedir. Müşteriler tarafından teslim edilen ayakkabıların tabanlarının çizik olması, kutusunun teslim edilmemesi veya herhangi bir şekilde zarar görmüş olması durumunda Müşterinin iade veya değişim talebi 90SQM tarafından reddedilip, bu ürün Müşteriye geri gönderilir.
6.3 Kabul Edilmeyecek İade Durumu
İndirimde alınmış herhangi bir ürün, ayıplı olmadığı sürece iade edilemez yanlız değisim veya hediye çeki gibi seçenekler sunulabilinir.
İade izin numarası olmadan 90 square meters veya 90sqm.com.tr ‘ye iade edilen ürünler, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, satın alınan ürün bedelinin %25'i oranında tekrar stoklama bedeli, geri gönderim ücreti ve vergisi ile birlikte iade edilecek bedelden kesilecektir. İade izin numarası için Müşterilerin  https://bdr.290sqm.com/index.php?route=account/return/add adresindeki formu doldurmaları gerekmektedir.
6.4 Geri gönderim ücretini kim ödeyecek?
Ürün iadelerine ilişkin geri gönderim kargo masrafları Müşterilere ait olup, Müşteriler geri gönderdikleri ürün ile ilgili kargo bilgileri ve sevkiyat numarasını 90SQM'ye bildireceklerdir.  90SQM'ye bu bilgilerin bildirilmemesi durumunda, 90 square meters / 90sqm.com.tr'nin iade edilen ürünün geri teslimatıyla ilgili olarak herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.
6.5 Web-Mağazasından Alınan Ürün 90SQM Mağazasında İade Edilir veya Değiştirilebilir mi?
Müşteriler, web-mağazasından yaptıkları her işlemi ve alınan her ürünü yine aynı şekilde direkt olarak 90sqm.com.tr adresinden ve https://bdr.290sqm.com/index.php?route=account/return/add adresindeki formu doldurmak suretiyle alınan iade izin numarası ile iade edebilir.

7  Ürünü Bir Başka Ürün ile Değiştirme Usulü
Müşterilerin web-mağazasından alınan ürünü, hiçbir şekilde kullanılmış olmamak şartı ile başka renk, beden veya ürün ile değiştirmek için öncelikle https://bdr.290sqm.com/index.php?route=account/return/add adresindeki formu doldurmaları gerekmektedir. Müşteri, web-mağazasından sipariş verdiği ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere  değiştirilebilmektedir. Müşterinin iade ettiği ürün ile değiştirdiği ürünün gönderim ve teslimat masrafları ise Müşteri tarafından karşılanacaktır.

8 İndirim Kodları
8.1Müşterilere iade ettikleri ürüne karşılık bu ürün tutarında indirim kodu verilmektedir. Müşterilere verilen indirim kodlarının geçerlilik süresi 3 (üç) aydır olup, webmağazası üzerinden alınacak olan her türlü ürün için kod tutarında indirim yapılacaktır.  İndirim kuponları iade edilen ürün tutarında olup, şahsa bağlı değildir ve satın alınan ürünün iadesi yapılıp, ürünün 90 SQM'ye geri teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde, ürün bedeli tutarında indirim kodu kullanılabilecektir. 90SQM tarafından indirim kodları, nakit paraya çevrilemez.
8.2 İndirim kodları tek bir alışveriş için bir seferlik geçerlidir. Web-mağazasından yeni ürün satın alırken kullanılan indirim kodu, geçerliliğini yitirecektir. Bu sebeple indirim kodundaki meblağın artmaması ve boşa gitmemesi için, web-mağazasından yapılan alışverişlerde indirim kuponu tutarının tamamını karşılayacak tutarda ürün satın alınması tavsiye edilir.
9. Web-mağazası
9.1 WebSitenin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından, güncellenmesinden veya güncellemenin gecikmesinden veya arşivlemesinde çıkacak aksaklıklardan dolayı 90 Square Meters'ın herhangi bir hukuki veya cezai sroumluluğu bulunmamaktadır. 
9.2 Tüketicilerin, Websitesinde, yukarıda bahsi geçen herhangi bir teknik problemle karşılaşmaları halinde, tarafımıza bu durumu bildirdikleri tarihten 3 gün içinde kendilerine geri dönüş yapılacaktır.  
9.3  90 Square Meters WebSitesinde yer alan bütün fotoğraflar, logolar ve videolar 90 Square Meters veya birlikte çalışmakta olduğu markalara aittir.
10. Mücbir Sebep
10.1 Müşteri, 90SQM ve web-mağazasının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, web-mağazası üzerinden satışı yapılan ürünlere ilişkin, satışa konu ürün ile ilgili kalite, orjinallik ve garanti gibi konularda websitesinde ürün ile ilgili yazılan bilgiler dışında herhangi bir taahhütte bulunmadığını ve mücbir hallerde ŞİRKET'in yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
10.2 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafından okunup kabul edildiği tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla 90SQM'nin yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirimesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. 90SQM mücbir sebebi Müşteriye derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında edimlerini yerine getirilmemesinden dolayı herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse satış işlemnini tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.
11. Basın, Geri Bildirim ve Sorular
11.1 Web-mağazamızda, galerimizde veya tarafımızca hazırlanan blog kapsamında yer alan içerik veya fotoğrafları kullanmak veya 90 Square Meters ile ilgili bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Şirket Bilgileri
90 metrekare reklam tekstil sanayi ve ticaret anonim şirketi 

İade ve iletişim adresİ:

90SQM
Ortakent Yahsi Mah. Kongre Sk. No:11
Bodrum, Mugla
Turkey